13/05/2008

Renesance

Testovací film na Stream.cz ve stylu Sin City. Odehrává se v Paříži a futuristickým zpracováním města má ambice dosáhnout Los Angeles z filmu Blade Runner.

07/05/2008

Neumí agentury SM?


Stále se mluví o nástupu sociálních médií (SM), zájem začíná narůstat. Ale umí toto téma vůbec někdo správně uchopit?

Ze studie TNS/Cymfony vyšlo najevo, že marketéři nejsou spokojeni s kombinováním těchto nástrojů v rámci jejich komunikační strategie. Podívejme se na marketingovou komunikaci jako na puzzle, kde SM tvoří pár kostiček, které agentury nejsou schopny složit a ukázat klientovi celkový obraz.

TNS Media Inteligence/Cymfony oslovila více než 60 marketérů v severní Americe, Francii a Anglii, zda se ubírají směrem SM. Bohužel vyšlo najevo, že agentury nedokáží naplnit jejich očekávání. Důvodů je několik, ale dva zásadní. Agentury nemají vlastní zkušenosti s využíváním těchto sociálních sítí a jejich představy při prezentování konceptů se naprosto nesetkají s konečnými výsledky.

Nicméně studie dále říká, že 50 procent dotázaných je přesvědčena o nutnosti tyto aktivity řídit.

Tzn. mít svého aktivního "bloggera", který bude vytvářet kontakt. Dalších 30 procent vidí v sociálních médiích revoluční příležitost. Co ale opravdu krásně vystihuje trend, je studie European Interactive Advertising Association, která uvádí, že více než 50% obyvatelstva Anglie je aktivních v sociálních sítích.

Že by ČR zase pozadu?

Když tyto výstupy porovnám se zkušeností z ČR, tak musím říci, že situace je zde opačná.

Často se setkáváme s názorem, že sociální marketing je převážně pro mladou cílovou skupinu.

Není tomu tak! Je to jen výmluva, jelikož málo lidí z marketingu si to opravdu vyzkoušelo, tím pádem má představu pouze z doslechu a vymezenou část svých rozpočtů dá raději do bannerů, jelikož je to pro ně už vyzkoušená věc.

Sociální sítě mají crossmediální využití přes PR až po zákaznický servis. Dokážou tedy zastřešit veškerá média, zpracovat uživatele, vytvořit kontinuální dialog. Ano toto jsme už všichni několikrát slyšeli, ale proč se tyto praktiky těžko potkávají s porozuměním?

Nebude to tím, že k internetu přistupují klienti jako ke klasickému one way médiu?

Branding, message, claim, positioning a hlavně tlačit na sale. Tak to právě ne!

Uživatel má velice blízko ke křížku, aby zavřel okno prohlížeče, jelikož ho reklama obtěžuje. To není tak, že si odejde na záchod v reklamní pauze a následně pokračuje ve sledování filmu.

Když uděláte moc transparentní reklamní sdělení, snažíte se uživatele násilně přitáhnout, prezentujete klamavou nabídku atd., to jsou všechno fakta, která způsobují rychlý odchod návštěvníka.

Nebojte se povolit uzdy

Není potřeba nějak zásadně tlačit na uživatele, ale ukázat svůj přístup, dát mu volnost. Konec konců se můžete podívat na stránky našeho studia, abyste měli lepší představu. Vše o naší společnosti je osobní formou prezentováno skrze média sociálních sítí. Jsme vám bližší, dokážete si nás lépe představit a máte jednoduše veškerý update o našich aktivitách a realizacích. Víte, co se aktuálně děje, jaká je nálada a případně se můžeme skamarádit.

managing director agentury Nydrle studio

05/05/2008

Louskáček 2007


Získali jsme diplom za shortlist v kategorii Techniques - Interactive | Internet na prestižních cenách Louskáček 2007.

ČMSS využilo audiovizuálního principu na webu

Připravili jsme nový video web, který má za úkol edukovat návštěvníky o jednoduchosti refinancování/přeúvěrování.

Toto nové pojetí prezentace bankovní služby můžete shlédnout na http://www.preuverujte.cz.

Co napsala média:
http://www.e15.cz/byznys/stavebni-sporitelny-vstupuji-do-hypotek-22605/

Amnesty International na stadiónu

NYDRLE studio připravilo netradiční interaktivní petici na podporu aktivit Amnesty International v souvislosti s letními olympijskými hrami v Číně.

Aktivity AI se tento rok zaměřují na problémy lidských práv na území Číny a snaží se maximálně upozornit na přetrvávající problémy s dodržováním lidských práv čínským komunistickým režimem.

Na stránkách www.fandimesvobode.cz je animovaný stadion, kde si každý, kdo chce podpořit svobodu v Číně, personifikuje svůj hlas v petici formou postavičky – fanouška a může jej doplnit o libovolné sdělení. Pokud Vám tedy není lhostejný osud lidí žijících v Číně, nebo se chcete dozvědět něco víc o dané problematice, prosím navštivte tyto stránky a podpořte petici i svým hlasem.

Ostatní off-line média připravila TBWA Praha.

Co napsala média:
http://www.novinky.cz/clanek/139118-cesi-usedaji-do-virtualniho-stadionu-v-boji-za-svobodu-v-cine.html