10/11/2008

Digital vs ekonomická krize

Je zajímavé pozorovat, jak doléhají dopady celosvětové ekonomické krize na různá odvětví. Nicméně dá se očekávat, že čtenáře totoho týdeníku asi nejvíce zajímá dopad na investice do reklamy.

V posledních letech jsme mohli zaregistrovat různé akvizice či pokusy o založení vlastních digital oddělení v rámci reklamních sítí. Je to samozřejmě na popud centrál, které sledují vývoj na západních trzích.
To bychom asi museli být slepí, abychom si nevšimli, že různé trendy se do ČR dostávají se zpožděním. A proto se dnes začínají zavádět digital oddělení, která už dávno jsou běžnou praxí v západních síťových pobočkách.

Ze studií několika mediálních domů je nárust investic v roce 2009 do oblasti digital naprosto zřejmý. Proč to ale je?

Běžné podpůrné argumenty (rozšíření rychlého připojení, strávená doba u PC, interakce, měřitelnost atd.) jsme už všichni slyšeli a řikali nejméně tisíckrát, to už je ohranné a nikoho tím neoslníme.
Je to samozřejmě kombinace více faktorů, ale v posledním roce pomáhá nárustu investic do on-line prostředí, právě ekonomická krize!
Finanční oddělení budou krátit rozpočty, marketéři budou volit efektivní / levnější média a z celého tohoto velkého propletence vyjde jako vítěž právě DIGITAL.

Report společnosti Carat říká, že průměrný uživatel stráví za týden 32h u internetu, ale jen 16h u TV. Tato studie také uvádí, že reklamní příjmy z internetu v roce 2008 se budou rovnat 1/5 příjmů z TV, budou se rovnat novinám a budou jen polovička příjmů ve srovnání s magazíny.

Ale podívejme se na odhady rozpočtů v ČR na rok 2009. TV má samozřejmě první místo s 10mld, Internet zaujímá druhé místo s 4mld a následují magazíny s odhadem 3,3mld.
Zajímavostí ovšem je 100% nárust u internetu v porovnání s rokem 2007.

Internet totiž není jen médium podporující brand awareness, ale i velice jednoduše podporuje okamžitý prodej. Jako doporučení k dalším aktivitám v této oblasti bych uvedl dvě zásadní věci. Povolit uzdu kreativitě, důrazněji podporovat prodej či call to action.

V naší společnosti je základní princip TV v každé realizaci, na které pracujeme.
Není divu, že tyto reference jsou čím dál tím známější a navštěvovanější, jelikož člověk je tvor líný a raději se dívá, než aby četl Michal Nýdrle
Managing partner
NYDRLE studio