24/04/2009

New project | Making Of

Making of our new project. You will see more at 1st May. Watch the gallery and stay tuned.

03/04/2009

Try to play the game with Pearl Jam and win their new album on-line.

Brand a jeho sliby v on-line světě

Velice zřídka jsem se setkával se správným pochopením rozdílu mezi očekáváním uživatele a očekáváním marketingového oddělení při tvorbě on-line kampaní.
Internetový uživatel už nechce poslouchat, ale sdělovat. Spotřebitelé preferují svou účast na tvorbě hodnoty značky, ne jen pasivní přijímání informací. 
To je základní filozofie on-line marketingu. 

Aktivita vyvíjená oddělením Marcom je zaměřena na esenci značky, klíčovou message a splnění očekávání. Ale aby se toto naplnilo, tak se musí pochopit očekávání spotřebitele a reagovat díky kombinaci nástrojů, které jsou k dispozici.
 Při budování brandu zde byla v minulosti jedna výzva, a to prostředí, kde člověka oslovujeme a kde se on rozhoduje pro nákup. Jak doručit potřebnou zprávu v ten správný čas, aby následně nákup uskutečnil?

 Propagace v obchodech či kupóny marketéry ke spotřebiteli alespoň přiblížily. Při volbě taktiky masového zásahu skrze veškerá média jsou výsledkem především vysoké výdaje na marketing. A pořád je zde ona pomyslná mezera, že?
Úkolem digitalu je tuto mezeru překročit. Mostem pro toto překlenutí jsou sociální média a mobilní internet. Jak to udělat?

Když značka slibuje kvalitu, jak se o ní přesvědčím? Zeptám se svých známých, zda nemají s tímto produktem zkušenosti. Naprosto ideální nástroje jsou pro tuto cestu Facebook či Tweeter. Nicméně to neřeší můj problém ve chvíli, kdy jsem např. v obchodě s drogerií a chci si vybrat nový šampón. TV reklama mi trvdí, že nebudu mít lupy či se mi budou vlasy hezky lesknout. To je pro mě čistě informace o novém produktu, nic víc. Pokud mám však tzv. chytrý telefon, získám odpověď od svých přátel ihned skrze výše zmiňované sociální platformy a mobilní internet.

 Odpovězme si na otázku, co je nejrychleji se rozvíjejícím mobilním trendem? Je to právě možnost prohlížení webových stránek na mobilu a mobilní připojení.
Operátoři už nemají moc prostoru, kam se více roztahovat. Jejich příjmy budou převážně plynout z mobilního internetu, a to potvrzuje tezi o snaze rozšířit mezi lidi mobilní telefony umožňující surfování kdekoliv.

 Z těchto důvodů bude kladen větší tlak na splnění všech slibů, které značky komunikují. Značka bude muset být vice otevřena ke spotřebiteli, oslovit ho v internetovém prostředí, navázat komunikaci, zábavu, interakci či dialog. Jen tak si konzument vybuduje ke značce vztah. Michal Nýdrle

managing director

Nydrle studio