22/09/2010

Co dělat, když se facebookový profil chová jako utržený ze sítě

Minulý týden jsme se stali svědky zajímavého úkazu. Skupina přibližně 8 facebookových profilů se odpojila ze sítě a vyrazila do pražských ulic. Profily se vyrojily v žofínském parku ve středu odpoledne. Jeden z nich, Milánek Covšechnyzná, nám s kartonovým výrazem sdělil, že chystají záškodnickou akci na konferenci Direct, která se konala následující den. Zbytek profilů s námi odmítl sdílet jakékoliv informace, jen Vlezlice Šmíráková si nás hned po skončení akce přidala mezi přátele. Profily během odpoledne počmáraly několik zdí vzájemnými vzkazy a na dětském hřišti založily mrkvové záhony. O čem vypovídají tyto občasné projevy jejich deviantního chování?

O přínosu sociálních sítí, hitu posledních let, se nemusíme rozepisovat. Jejich rozmach s sebou nicméně přináší i negativní stránky, jako jsou například odcizení se vlastním profilům nebo čím dál tím častější zneužívání, především pro komerční účely. Profily na podobné chování reagují velmi citlivě, většina z nich propadá depresím, jsou labilní, často utíkají z domovských sítí a dokonce se u nich projevují i sklony k hromadným sebevraždám.

Se sociálními sítěmi má dnes problém kdekdo a pokud tento trend dorazí v plné síle i do České republiky, někdo bude muset zasáhnout. Své o tom mohou vyprávět například obyvatelé Berlína nebo Budapešti, kteří zažili masové akce deprivovaných profilů na vlastní kůži.

Vznikají samozřejmě i první plány na řešení této citlivé situace. Podobné psychické problémy totiž vyžadují soustavnou léčbu. Profily mají vrozené sklony k závislosti na sociálním okolí a těžce se vyrovnávají s jeho nezájmem. Většina profilů se tak potýká se sníženým sebevědomím a podobné deviantní skupiny jim poskytují substituci kvalitního uživatelského vztahu. V těchto skupinách, kde dominanci jedinců určuje počet jejich přátel, vládne krutá rivalita, nicméně submisivním jedincům poskytují pocit bezpečí. Pod tímto vlivem se často vzdávají svých dosavadních sociálních norem a uchylují se někdy až k agresivnímu chování, vynucování a egocentrismu, neustálému upozorňování na sebe a své každodenní, nezajímavé problémy. Byly popsány i případy, kdy se profily naopak uchylovaly do samoty a utíkaly do vlastních fantaskních světů, například na obří farmy, kde trávily celé dny představami o pěstování zeleniny a drobného domácího zvířectva. Všechny tyto projevy kompenzují to samé: citovou deprivaci a odcizení se svým uživatelům.

Asi se ptáte, jestli i váš profil patří k rizikové skupině. Prvními příznaky mohou být nenadálé změny v jeho chování. Začal se bezcílně potulovat a do noci se prochází s cizími profily po všech možných stránkách? Pokud ztrácíte přehled o tom, ke které skupině se přidal, komu po večerech píše po zdech nebo koho má mezi svými přáteli, možná je něco v nepořádku. Jestliže máte sebemenší podezření, že i váš profil trpí patologickými projevy deprivace, frustrace, případně stresu, neváhejte a vyhledejte služby profesionálů. Naše agentura již chystá skupinovou terapii pro všechny profily s podobně narušenými vztahy. Není se tedy čeho obávat, ještě není všem dnům konec.

Odborná veřejnost zastává názor, že nejlepším domácím lékem na toto deviantní chování je zlepšit kvalitu času, který trávíte se svým profilem. Možností je nespočet a záleží jen na vás, nakolik vám na svém profilu záleží. Vyhradíte si pro něj například nedělní odpoledne? Odpojíte ze kvůli němu ze sítě a vyrazíte do parku společně? Lásku si nemůžete koupit a další box s vtipem na každý den váš vzájemný kontakt nenahradí.
No comments: