08/07/2010

S Facebookem vstávat, s Facebookem usínat

Vliv sociálních sítí na každodenní život svých uživatelů je zřejmý. Studie nicméně prokazují, že jejich role je mnohdy výraznější, než si sami uživatelé dokážou představit, natož připustit.

Nejnovější studie americké agentury Oxygen Media / Survey Lightspeed Research ukázala, že v porovnání s muži jsou ženy výrazně více závislé na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku. Dvouměsíčního výzkumu se zúčastnilo 1605 respondentek ve věkovém rozmezí 18-34 let a potvrdila se v něm některá předchozí zjištění, ale také z něj vyplynulo i několik dalších zajímavostí. Jak se tedy ženy na těchto sítích projevují?

Například, velká část žen je na Facebooku v podstatě závislá, více jak třetina z nich to dokonce sama přiznala. Přihlášení do této sítě patří mezi první i poslední aktivity jejich dne: přibližně třetina se přihlásí ráno hned po probuzení, pětina se potom přihlašuje také kdykoliv uprostřed noci. Z výzkumu vychází také několik dalších zajímavých poznatků. Kromě toho, že celých 57 % žen komunikuje více on-line než osobně, většina nijak zvlášť nerespektuje doporučení ohledně soukromí a bezpečí. Pro polovinu je zcela v pořádku se na Facebooku sblížit s člověkem, se kterým se nikdy nesetkaly osobně a domluvit si schůzku, případně také pravidelně kontrolovat partnerův profil. Zde je třeba podotknout, že v tomto ohledu je poměr žen a mužů vcelku vyrovnaný. Facebook nadále slouží především k udržování vztahu s přáteli, případně přímo vyhledávání nových známostí, a to i těch na jednu noc. To ovšem není u sociálních sítí asi nijak překvapivé. Zajímavější je spíše podoba a způsob sdílení samotného profilu. Ačkoli 89 % žen prohlásilo, že by na svůj profil nikdy nedaly informaci, o které si myslí, že by je neměli vidět jejich rodiče, téměř stejné množství nemá problém se zveřejněním fotek, na kterých se líbají nebo na kterých jsou evidentně pod vlivem omamných látek (42 %). Nezajímá je ani to, jestli je přístup k fotkám veřejný. Ostatně více než polovina nevěří ve spolehlivost nastavení soukromí na Facebooku.

Z výzkumu jednoduše vyplývá, že díky rapidnímu a rozsáhlému rozšíření sociálních sítí došlo k zásadním změnám v sociální komunikaci a k celkovému posunu sociálních norem. Už dnes můžeme identifikovat zásadní proměny, například ve způsobu sbližování uživatelů a jejich osobní prezentaci, případně vnímání soukromí. Celkově výzkum ukazuje na narůstající trend otevřenosti, který ale narůstá průběžně. Sociální sítě jej pouze urychlují. Tato studie, s přihlédnutím k tomu, že internet je pořád uživateli vnímán jako anonymní prostředí, nakonec není možná až tak šokující.

A jak jste na tom vy? Kdy jste si naposledy přidali někoho, o kom jste předtím nikdy neslyšeli, a šli spolu na večeři?

No comments: